Творчеството е нещо смешно. Понякога ми желание за писане и за улавяне на изображения изгаря ярко в продължение на седмици наред. В други случаи това желание може да бъде толкова мимолетно като лъч на ден облачно зимата. Едно е сигурно обаче – с желанието винаги ще се върне. Не можех да публикува моите постове достатъчно бързо през зимните месеци. […]

направо хвърля светлина върху пейзажите на Eigg – Karen Торбърн Фотография

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s