Мирни моменти в един парк и обработваема земя. Приятно ми е да се намери сенчесто и тихо място в един прекрасен ден, за да прочете една книга мирно. Моята позиция за оспорване на girlthatdreamsawake 52 седмици Снимка: СЕДМИЦА 21-МИРНО FYI, функцията за планиране, не работи, тъй като WP е направил тези големи промени. Благодарим ви за посещението! 🙂

чрез 52 Седмица Photo Challenge: Week 21 – Мирно – Светът е книга …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s